งานที่ผ่านไปแล้ว

เวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 10
02 ธันวาคม 2021 การประชุมเวทีสาธารณะแบบ Hybrid ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย และผ่าน Zoom Application
  1. คณพร ฮัทชิสัน – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เกรย์เอ็นเจ ยูไนเต็ด จำกัด
  2. ณฤดี คริสธานินทร – ประธานเจ้าหน้าบริหาร บริษัท ยูเรก้า โกลบอล จำกัด
  3. สุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ – กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท ทูลมอโร จำกัด
  4. ปิยพล วุฒิวร – ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และการลงทุน บริษัท จีเอเบิล จำกัด