สถานที่

เวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1002 ธันวาคม 2021 การประชุมเวทีสาธารณะแบบ Hybrid ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย และผ่าน Zoom Application

Zoom Meeting

การจัดงานครั้งนี้สามารถรับชมผ่านระบบ Zoom Meeting โปรดลงทะเบียนเพื่อรับ Zoom Link