สถานที่

The International Virtual Forum: Resilient Leadership in Practice8, 9, 11 มิถุนายน 2021

Zoom Meeting

การจัดงานครั้งนี้สามารถรับชมผ่านระบบ Zoom Meeting โปรดลงทะเบียนเพื่อรับ Zoom Link