งานที่ผ่านไปแล้ว

แนวทางใหม่เพื่อสร้างสรรค์ความเป็นธรรมด้วยหลักนิติธรรม (Envisioning Transformative Social Justice)
24 กรกฎาคม 2018 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

การเดินทางมายังโรงแรมดุสิตธานี

เดินทางโดยรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
การเดินทางโดยรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเป็นทางเลือกที่สะดวกสบายที่สุด
เนื่องจากโรงแรมดุสิตธานีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าทั้ง 2 ระบบ ดังนี้
BTS – เดินทางมายัง สถานีศาลาแดง ใช้ทางออก 4 แล้วเดินต่ออีก 500 เมตร จะถึงโรงแรม
MRT – เดินทางมายัง สถานีสีลม ใช้ทางออกที่ 2 จะเห็นทางเข้าโรงแรมอยู่ด้านหน้า

เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถแท็กซี่
โรงแรมดุสิตธานีตั้งอยู่บริเวณหัวมุมถนนสีลมกับถนนพระรามที่ 4
โดยมีประตูทางเข้าทั้งด้านถนนสีลมและถนนพระรามที่ 4 นอกจากลานจอดรถบริเวณหน้าโรงแรมแล้ว ยังมีที่จอดรถ 3 ชั้นไว้บริการอีกด้วย

เดินทางโดยรถประจำทาง
ท่านสามารถโดยสารรถประจำทางมายังโรงแรมดุสิตธานีได้ โดยสายรถประจำทางที่ผ่าน ได้แก่ 4, 14, 74, 115, 141, 177, 504

 

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dusit.com/dusitthani/bangkok/