วิดีโอ

สานพลังมนุษยธรรม..สร้างสรรค์ความยุติธรรม23 สิงหาคม 2019 Arnoma Grand Bangkok Hotel

สานพลังมนุษยธรรม..สร้างสรรค์ความยุติธรรม” (Humanizing Approach for Better Justice)