วิดีโอ

แนวทางใหม่เพื่อสร้างสรรค์ความเป็นธรรมด้วยหลักนิติธรรม24 กรกฎาคม 2018 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

แนวทางใหม่เพื่อสร้างสรรค์ความเป็นธรรมด้วยหลักนิติธรรม (Envisioning Transformative Social Justice)