งานที่ผ่านไปแล้ว

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยุติธรรม11 มกราคม 2019 โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยุติธรรม (Innovation And Technology For Justice)