งานที่ผ่านไปแล้ว

เวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 13 PEOPLE-CENTERED JUSTICE IN ACTION
28 ตุลาคม 2022 ผ่านทาง Zoom Meeting

การจัดงานครั้งนี้สามารถรับชมผ่านระบบ Zoom Meeting โปรดลงทะเบียนเพื่อรับ Zoom Link