งานที่ผ่านไปแล้ว

ผสานมุมมองหลักนิติธรรมจากสากลสู่การพัฒนาในภูมิภาค12 มกราคม 2018 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

ดร. ลูอิส เอสลาวา

ดร. เดวิด เคนเนดี้

ดร. เคนเนดี้ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายและนโยบายระดับโลก (Institute for Global Law and Policy) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โดยได้สอนในวิชากฎหมายระหว่างประเทศ นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทฤษฎีกฎหมาย และกฎหมายกับการพัฒนา นอกจากนี้ยังได้เป็นที่ปรึกษาและอาจารย์พิเศษให้กับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ดร. เคนเนดี้ มีผลงานวิชาการด้านกฎหมายระหว่างประเทศที่ได้รับการตีพิมพ์จำนวนมาก โดยเป็นงานที่ผสมผสานทั้งวิธีการทางสังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์ เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะและแนวทางเชิงนโยบาย นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในโครงการระหว่างประเทศทั้งของรัฐบาล องค์การสหประชาชาติ คณะกรรมาธิการยุโรป และภาคเอกชน ในปี พ.ศ.2554 ดร. เคนเนดี้ ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งประเทศไทย และปัจจุบันยังเป็นสมาชิกของคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย (Asian Peace and Reconciliation Council)

ดร. แมตตี้ จุทเซ่น

ดร. จุทเซ่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ ของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งก่อนหน้านี้ เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันยุโรปเพื่อการป้องกันและควบคุมอาชญากรรม (European Institution for Crime Prevention and Control – HEUNI) ดร. จุทเซ่น ได้เป็นผู้แทนของประเทศฟินแลนด์ในที่ประชุมสหประชาชาติ คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป นอกจากนี้ยังเป็นหัวหน้าคณะเจรจาของฟินแลนด์ในเวทีการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ดร. จุทเซ่น มีผลงานวิชาการมากกว่าสองร้อยผลงานในด้านการป้องกันอาชญากรรม ความยุติธรรมทางอาญา กฎหมายอาญาเปรียบเทียบและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ดร. แวเลอรี่ ฮันส์

ดร. ฮันส์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมสูงสุด) ด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย แซนดีเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านจิตวิทยาสังคมจากมหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศแคนาดา ท่านทำงานวิจัยเชิงประจักษ์เกี่ยวกับกฎหมายและศาล และเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกาในเรื่องระบบศาล นอกจากนี้ ยังได้เขียนหนังสือ ทำงานวิจัยและได้เดินทางไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกเพื่อให้การบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับลูกขุนศาลและการปฏิรูประบบลูกขุนรวมถึงการใช้ประโยชน์จากวิชาสังคมศาสตร์ในระบบกฎหมาย โดยงานวิจัยในปัจจุบันซึ่งเกี่ยวกับระบบลูกขุนของประเทศสหรัฐอเมริกาจะรวมถึงการศึกษาการพัฒนาทฤษฎีใหม่สำหรับการพิจารณาชดใช้ค่าเสียหาย การวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้ระบบลูกขุนช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การตรวจสอบผลกระทบของชาติพันธุ์ต่อคำพิพากษาของศาลในคดีละเมิด และการวิจัยถึงบทบาทลูกขุนในคดีที่มีโทษประหารชีวิต โดยในปัจจุบัน ดร. ฮันส์ กำลังศึกษาการริเริ่มการใช้ระบบลูกขุนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบอื่นๆ ในต่างประเทศ อาทิ ประเทศอาร์เจนตินา ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย สเปน และไต้หวัน และยังเป็นประธานร่วมของ The Society for Empirical Legal Studies แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนลอีกด้วย

ดร. โจธี ราชา

มูลนิธิอเมริกันบาร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสุคี เนเซียฮ์

มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค

ศาสตราจารย์ กุนเธอร์ แฟรงเกนเบิร์ค

เกอเธ่ มหาวิทยาลัยแฟรงค์เฟิร์ต เมน

ศาสตราจารย์ จอห์น โอเนซอร์จ

มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน

ศาสตราจารย์ ซันเดีย พหุจา

ศาสตราจารย์ ฌอร์จ เอสเคอโรล

มหาวิทยาลัยนานาชาติฟลอริดา

ศาสตราจารย์ อัลวาโร ซานโตส

จอร์จทาวน์ ลอว์

ศาสตราจารย์ โอซามา ซิดดิค

Dr. Osama Siddique is a legal scholar, policy reform advisor and author. He is an Associate Fellow at the Institute of Development and Economic Alternatives (IDEAS), Lahore, Pakistan. He has also worked as an Associate Professor of Law & Policy and was the founding head of department (2005-2007) at Lahore University of Management Sciences (LUMS), Lahore, Pakistan. Dr. Siddique has extensive experience in research and policy work in the fields of law and public policy. He has several scholarly publications in international academic journals in the areas of comparative constitutional law, law and development, legal history, human rights, legal education, and justice sector reform. He has also worked extensively as a justice sector reform adviser to Pakistani courts, federal and provincial government departments, the United Nations and various international bilateral and multilateral financial institutions, including the ADB, USAID, DFID, EU, GIZ and World Bank. He is a regular participant in local and international academic conferences and policy dialogues. He has also practiced as a transactional lawyer in New York and as an advocate of the appellate courts in Pakistan. His most recent book publication is ‘Pakistan’s Experience with Formal Law: An Alien Justice’ (Cambridge: Cambridge University Press, 2013). Dr. Siddique is also currently a member of the Senior Faculty of the Institute for Global Law & Policy (IGLP) at Harvard Law School for the 2015 IGLP Workshop.

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ดร.กิตติพงษ์ สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท ด้านกฎหมายการค้าและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) และระดับปริญญาเอกในสาขาวิชา นิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านมีประสบการณ์ การทำงานด้านกระบวนการยุติธรรมมายาวนานและมีบทบาทในการส่งเสริมหลักนิติธรรมและการปฏิรูปกระบวนการ ยุติธรรมมาโดยตลอด นอกจากนี้ ดร.กิตติพงษ์ เคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2557 ก่อนเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558