ลงทะเบียน

เวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1002 ธันวาคม 2021 การประชุมเวทีสาธารณะแบบ Hybrid ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย และผ่าน Zoom Application

ขณะนี้ระบบลงทะเบียนไม่ได้เปิดให้บริการ

หากต้องการสอบถามข้อมูลโปรดติดต่อ tij@tijforum.org