ลงทะเบียน

People-Centered Justices28 ตุลาคม 2022 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

เพื่อรับทราบนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโปรดอ่านข้อมูลตามด้านล่างนี้
นโยบายเรื่องการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของงานประชุม คลิกเพื่ออ่าน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันฯ คลิกเพื่ออ่าน

ข้าพเจ้าได้รับทราบนโยบายเรื่องการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของงานประชุม และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันฯ โดยตลอดแล้ว และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว


การใช้ข้อมูล: สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) จะนำข้อมูลที่ท่่านได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานภายในหน่วยงานและเพื่อการส่งข่าวสารและการเชิญร่วมงานของ TIJ ในอนาคต หากท่านไม่ประสงค์จะรับข้อมูลหรือการเชิญจาก TIJ โปรดส่งอีเมล์แจ้งมามายัง tij@tijforum.org

โปรดรอสักครู่ ระบบกำลังส่งข้อมูลของท่าน...