งานที่ผ่านไปแล้ว

High Level Conference on Sustainable Development, Crime Prevention and Safe Societies in Southeast Asia
05 มีนาคม 2018 UN Conference Centre Bangkok

High Level Conference on
Sustainable Development, Crime Prevention, and Safe Societies 

5  มีนาคม 2561
ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

09.00 – 10. 00
เปิดลงทะเบียน
10.00 – 10.30
กล่าวเปิด โดย
 • Mr. Yury Fedotov

  UNODC Executive Director

 • Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Mahidol

  UNODC Goodwill Ambassador

 • VDO message from Minister of Justice,

  Government of Japan

10.30 – 11.00
ถ่ายรูปกลุ่ม VIP / รับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.30
Session 1: Challenges to the Rule of Law in Southeast Asia
 • Mr. Jeremy Douglas

  UNODC

 • Mr. Isra Sunthornwut

  AIPA

 • Dr. Kittipong Kittayarak

  TIJ

 • Mr. U Aung Kyi

  Anti Corruption Commission Myannar

 • Dr. Suriya Chindawongse

  Thai Ministry of Foreign Affairs

12.30 – 14.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.00 – 15.15
Session 2: The Role of the Sustainable Development Goals in Reshaping the Landscape
 • Mr. Zin Hwan Kim

  Korea Institute of Criminology President

 • Mr. Stefanos Fotiou

  UNESCAP

 • H.E. Ms. Donica Pottie

  Government of Canada

 • Dr. Miwa Kato

  UN Women

15.15 – 15.30
พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 – 16.45
Session 3: A Roadmap for Achieving the Sustainable Development Goals
  • Mr. Hiromu Kurokawa

   Japan Vice Minister of Justice

  • Dr. Diani Sadiawati

   Indonesia National Development and Planning Agency

16.45 – 17.00
Closing session
 • Mr. Matti Joutsen

  Special Advisor to TIJ

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ดาวน์โหลดกำหนดการ (PDF)