งานที่ผ่านไปแล้ว

The International Virtual Forum: Resilient Leadership in Practice
11 มิถุนายน 2021

ดร.ณัฏฐา โกมลวาทิน จบการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาสตรีศึกษาจาก London School of Economics (LSE) สหราชอาณาจักรในปี 2549  ในปัจจุบัน ดร.ณัฏฐา มีประสบการณ์กว่า 16 ปี ในวงการสื่อโดยใช้แพลตฟอร์มหลากหลายในฐานะที่เป็นผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ นอกจากนั้น ดร.ณัฏฐา ยังใช้สื่อ Social Media อย่างมากเพื่อส่งเสริมการรายงานข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Twitter Facebook และ YouTube

ดร.ณัฏฐา มีโอกาสได้สัมภาษณ์พิเศษผู้นำจากนานาชาติและทำรายงานเชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองในภูมิภาคและประเด็นปัญหาต่างๆของโลก เมื่อไม่กี่ปีมานี้เธอได้ทำรายงานเกี่ยวกับประเทศไทย อาเซียนและกิจการระหว่างประเทศโดยที่ผลิตรายงานเป็นตอนๆเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์และประชาธิปไตยในประเทศต่างๆ หัวข้อในรายงานของเธอเมื่อไม่นานมานี้รวมถึงเรื่องการเลือกตั้งในสหราชอาณาจักรในปี 2558 และสารคดีหลายตอนต่อเนื่องกันเรื่อง 800 ปี แมกนา การ์ตา และประชาธิปไตยไทย เรื่องการเลือกตั้งในสิงคโปร์ในปี 2558 และการเลือกตั้งในเมียนมาร์ในปี 2558