งานที่ผ่านไปแล้ว

The International Virtual Forum: Resilient Leadership in Practice
11 มิถุนายน 2021

ดร. สันติธาร เสถียรไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานทีมเศรษฐกิจ (Group Chief Economist) และกรรมการผู้จัดการของบริษัท Sea Group บริษัทแพลตฟอร์มดิจิทัลเจ้าของ Garena, Shopee และ Seamoney

ทั้งยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเงินติดล้อ กรรมการที่ปรึกษาของเทใจดอทคอม แพลตฟอร์มระดมทุนเพื่อสังคมแห่งแรกและใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลสิงคโปร์ให้เป็นคณะกรรมการ Digital Readiness Council ดูแลเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัลของประเทศ

ดร.สันติธาร มีประสบการณ์ทำงานทั้งในภาควิชาการ ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคและการเงิน เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของทีมเศรษฐกิจเอเชียที่ธนาคาร Credit Suisse (เครดิตสวิส) เป็นหนึ่งในคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้ มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี เป็นอาจารย์พิเศษที่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานที่กระทรวงการคลังในประเทศไทย และ Government of Singapore Investment Corporation และยังเป็นผู้เขียนหนังสือ “The Great Remake สู่อนาคต”และ “Futuration เปลี่ยนปัจจุบันทันอนาคต” หนังสือขายดีจากสำนักพิมพ์มติชน

ดร. สันติธาร เป็นคนแรกจากอาเซียนที่ได้เชิญจาก World Economic Forum ให้เป็นสมาชิกกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำที่มาช่วยคิดออกแบบอนาคตเศรษฐกิจโลกหลังโควิด-19 (Global Chief Economist Community) เป็นนักเศรษฐศาสตร์ผู้เดียวในเอเชียที่ชนะรางวัลพยากรณ์เศรษฐกิจยอดเยี่ยมระดับโลกของ Consensus Economics ติดกันสามปีซ้อน และได้รับการคัดเลือกจาก Asia Society ให้เป็น Asia 21 Young Leaders ประจำปี 2017

ดร. สันติธาร เป็นคนไทยคนเดียวที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านนโยบายสาธารณะจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) นอกจากนี้ยังจบปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และปริญญาตรีและปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ จาก London School of Economics and Political Sciences (LSE)