งานที่ผ่านไปแล้ว

The International Virtual Forum: Resilient Leadership in Practice
11 มิถุนายน 2021

ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีรวมทั้งสิ้น 4 สาขา ได้แก่ วิศวกรรมโยธา, นิติศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์ และระดับปริญญาโท 1 สาขาทางด้าน Master of Science (Geodetic Science and Surveying), Ohio State University

ปัจจุบัน ณรงค์ศักดิ์ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง, ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด และประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำปาง  นอกจากนี้ ยังเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มีชื่อเสียงจากการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานการณ์ช่วยเหลือเด็กและโค้ชติดถ้ำ 13 คน ในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวง ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561