งานที่ผ่านไปแล้ว

The International Virtual Forum: Resilient Leadership in Practice
11 มิถุนายน 2021

คุณ Renaud เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 หลังจากที่ทำงานอยู่ในประเทศเนปาลในตำแหน่งผู้อำนวยการ UNDP ประจำประเทศเนปาลมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ก่อนมาประจำการที่ประเทศเนปาล คุณ Renaud ได้ทำงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการอาวุโสของ UNDP ประจำประเทศอัฟกานิสถานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 จนถึงเดือนธันวาคม 2557 เป็นผู้อำนวยการประจำประเทศฟิลิปปินส์ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2551 ถึงเดือนตุลาคม 2555 และเป็นรองผู้อำนวยการ UNDP ประจำประเทศจีนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2547 ถึงเดือนสิงหาคม 2551

ก่อนเข้ามาทำงานกับ UNDP ในภูมิภาคเอเชีย คุณ Renaud ได้ทำงานอยู่ 4 ปีที่สำนักงานใหญ่ในตำแหน่งผู้ช่วยพิเศษของ UNDP Associate Administrator ในสำนักผู้บริหาร (Executive Office) ในนิวยอร์คตั้งแต่ปี 2545 ถึง 2547 และเป็นผู้ช่วยพิเศษของผู้อำนวยการ Bureau for Development Policy โดยเริ่มเข้าทำงานในปี 2543

คุณ Renaud เริ่มชีวิตการทำงานที่ UNDP ในตำแหน่ง Program Officer (JPO) ที่ประเทศเลบานอนในปี 2541 ก่อนเข้ามาเริ่มทำงานในองค์การสหประชาชาติ คุณ Renaud ทำงานให้กระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสที่ประเทศตูนิเซีย

คุณ Renaud เป็นชาวฝรั่งเศส ได้รับปริญญาโทด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและด้านพัฒนศึกษาจาก University of Strasbourg และจบการศึกษาจาก Institute D’ Etudes Politiques of Strasbourg นอกจากนั้นยังสำเร็จหลักสูตรหนึ่งปีที่ School of Foreign Service ที่ Georgetown University ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา