งานที่ผ่านไปแล้ว

The International Virtual Forum: Resilient Leadership in Practice
11 มิถุนายน 2021

คุณ Julie มีตำแหน่งเป็น Chief Counsel for East Asia & Pacific (EAP) ในสำนักงาน Legal Vice Presidency ของธนาคารโลก ในฐานะที่เป็นหัวหน้านักกฎหมายสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก  คุณ Julie ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกลุ่มนักกฎหมาย นักวิเคราะห์และผู้ช่วยงานด้านการพัฒนาซึ่งทุ่มเททำงานอย่างเต็มความสามารถ โดยเป็นทีมที่ให้การสนับสนุนด้านกฎหมายแก่การดำเนินงานของธนาคารโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ก่อนหน้านั้นคุณ Julie ได้ปฏิบัติงานซึ่งครอบคลุมภูมิภาคเอเชียใต้ (South Asia Region-SAR) ในฐานะที่เป็น Chief Counsel ซึ่งรับผิดชอบงานทั้งใน EAP และ SAR จนถึงฤดูใบไม้ร่วงของปี 2563

ก่อนรับหน้าที่ Chief Counsel (EAP และ SAR) เธอเป็นนักกฎหมายอาวุโสซึ่งดูแลเรื่องของกฎหมายด้านต่างๆในการดำเนินงานของธนาคารโลกในหลายภูมิภาคและในช่วงเวลาต่างๆ (แอฟริกา, ยุโรป &เอเชียกลาง, ละตินอเมริกา & แคริบเบียน, และตะวันออกกลาง & แอฟริกาเหนือ) ก่อนเข้ามาร่วมงานกับธนาคารในปี 2550 คุณ Julie ทำงานเป็นทนายความ ที่สำนักกฎหมายระหว่างประเทศ Allen & Overy LLP ที่ลอนดอน และดูไบ เธอได้รับปริญญาโท (LL.M) ด้านกฎหมายอิสลามจาก School of African and Oriental Studies (SOAS), University of London และได้รับปริญญาตรี (LL.B) สาขากฎหมายอังกฤษและกฎหมายเยอรมันจาก King’s College, ลอนดอน และ Universitat Passau, เยอรมนี