งานที่ผ่านไปแล้ว

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยุติธรรม (Innovation and Technology for Justice)
11 มกราคม 2019 โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพ

Dr. Osama Siddique is a legal scholar, policy reform advisor and author. He is an Associate Fellow at the Institute of Development and Economic Alternatives (IDEAS), Lahore, Pakistan. He has also worked as an Associate Professor of Law & Policy and was the founding head of department (2005-2007) at Lahore University of Management Sciences (LUMS), Lahore, Pakistan. Dr. Siddique has extensive experience in research and policy work in the fields of law and public policy. He has several scholarly publications in international academic journals in the areas of comparative constitutional law, law and development, legal history, human rights, legal education, and justice sector reform. He has also worked extensively as a justice sector reform adviser to Pakistani courts, federal and provincial government departments, the United Nations and various international bilateral and multilateral financial institutions, including the ADB, USAID, DFID, EU, GIZ and World Bank. He is a regular participant in local and international academic conferences and policy dialogues. He has also practiced as a transactional lawyer in New York and as an advocate of the appellate courts in Pakistan. His most recent book publication is ‘Pakistan’s Experience with Formal Law: An Alien Justice’ (Cambridge: Cambridge University Press, 2013). Dr. Siddique is also currently a member of the Senior Faculty of the Institute for Global Law & Policy (IGLP) at Harvard Law School for the 2015 IGLP Workshop.