งานที่ผ่านไปแล้ว

ผสานมุมมองหลักนิติธรรมจากสากลสู่การพัฒนาในภูมิภาค
12 มกราคม 2018 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

ดร. จุทเซ่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ ของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งก่อนหน้านี้ เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันยุโรปเพื่อการป้องกันและควบคุมอาชญากรรม (European Institution for Crime Prevention and Control – HEUNI) ดร. จุทเซ่น ได้เป็นผู้แทนของประเทศฟินแลนด์ในที่ประชุมสหประชาชาติ คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป นอกจากนี้ยังเป็นหัวหน้าคณะเจรจาของฟินแลนด์ในเวทีการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ดร. จุทเซ่น มีผลงานวิชาการมากกว่าสองร้อยผลงานในด้านการป้องกันอาชญากรรม ความยุติธรรมทางอาญา กฎหมายอาญาเปรียบเทียบและความร่วมมือระหว่างประเทศ