งานที่ผ่านไปแล้ว

ผสานมุมมองหลักนิติธรรมจากสากลสู่การพัฒนาในภูมิภาค
12 มกราคม 2018 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

ดร. ฮันส์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมสูงสุด) ด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย แซนดีเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านจิตวิทยาสังคมจากมหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศแคนาดา ท่านทำงานวิจัยเชิงประจักษ์เกี่ยวกับกฎหมายและศาล และเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกาในเรื่องระบบศาล นอกจากนี้ ยังได้เขียนหนังสือ ทำงานวิจัยและได้เดินทางไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกเพื่อให้การบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับลูกขุนศาลและการปฏิรูประบบลูกขุนรวมถึงการใช้ประโยชน์จากวิชาสังคมศาสตร์ในระบบกฎหมาย โดยงานวิจัยในปัจจุบันซึ่งเกี่ยวกับระบบลูกขุนของประเทศสหรัฐอเมริกาจะรวมถึงการศึกษาการพัฒนาทฤษฎีใหม่สำหรับการพิจารณาชดใช้ค่าเสียหาย การวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้ระบบลูกขุนช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การตรวจสอบผลกระทบของชาติพันธุ์ต่อคำพิพากษาของศาลในคดีละเมิด และการวิจัยถึงบทบาทลูกขุนในคดีที่มีโทษประหารชีวิต โดยในปัจจุบัน ดร. ฮันส์ กำลังศึกษาการริเริ่มการใช้ระบบลูกขุนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบอื่นๆ ในต่างประเทศ อาทิ ประเทศอาร์เจนตินา ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย สเปน และไต้หวัน และยังเป็นประธานร่วมของ The Society for Empirical Legal Studies แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนลอีกด้วย