งานที่ผ่านไปแล้ว

หลักนิติธรรมกับการพัฒนาโดยศึกษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
17 กรกฎาคม 2017 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการเงิน จาก Toulouse School of Economics, Toulouse Capitole University เมืองตูลูส ฝรั่งเศส และระดับปริญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ นโยบายสาธารณะและการพัฒนา จาก Toulouse School of Economics, Toulouse 1 Capitole University เมืองตูลูส ฝรั่งเศส