งานที่ผ่านไปแล้ว

หลักนิติธรรมกับการพัฒนาโดยศึกษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
17 กรกฎาคม 2017 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนา Digital platform และกลยุทธ์ทางการตลาดให้กับองค์กรธุรกิจ โดยเคยทำงานเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาให้กับคณะอนุกรรมการด้านอุตสาหกรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการด้านนวัตกรรมการบริการข้อมูลและวิทยาการสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ นอกจากนี้ยังได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในประเด็นนวัตกรรมเทคโนโลยีและวิสาหกิจเริ่มต้นให้กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเอกชนหลายแห่ง