งานที่ผ่านไปแล้ว

หลักนิติธรรมกับการพัฒนาโดยศึกษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
17 กรกฎาคม 2017 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์การทำงานภาคการเงินกว่า 8 ปี โดยทำงานให้กับธนาคารด๊อยซ์ สาขาฮ่องกง และธนาคารไทยพาณิชย์ ก่อนจะเปลี่ยนเส้นทางมาทำงานเขียนและงานแปลอย่างเต็มตัว ปัจจุบันเป็นนักเขียนและนักวิชาการอิสระ รวมทั้งอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผลงานแปลและงานเขียนรวมกันกว่า 40 เล่มในประเด็นที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมือง นอกจากนี้ยังเป็นคณะบรรณาธิการสำนักพิมพ์โอเพ่นเวิลด์ สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสำนักพิมพ์ชายขอบ