งานที่ผ่านไปแล้ว

หลักนิติธรรมกับการพัฒนาโดยศึกษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
17 กรกฎาคม 2017 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

เริ่มทำงานกับธนาคารโลกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2531 โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และปฏิบัติการในภูมิภาคละตินอเมริกาและแคริบเบียน (2546-2550) และเป็นผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศตุรกี (2550-2554) นายอูลริค ได้เริ่มงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และปฏิบัติการโครงการ (2555-2556) และรักษาการผู้อำนวยการประจำหมู่เกาะแปซิฟิก (2555) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ โดยก่อนเข้าทำงานกับธนาคารโลกเคยทำงานให้กับบริษัท McKinsey & Co และเป็นอาจารย์สอนเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยบอนน์ ประเทศ