งานที่ผ่านไปแล้ว

หลักนิติธรรมกับการพัฒนาโดยศึกษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
17 กรกฎาคม 2017 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้แทน UNDP ประจำประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 โดยก่อนหน้านี้ มีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนามากว่า 15 ปี มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการฟื้นฟูภายหลังภัยพิบัติ และความขัดแย้งในประเทศ การพัฒนาศักยภาพการบริหารและกลไกสถาบัน การบริหารโครงการ และการติดตามประเมินผล นอกจากนี้ เคยได้ทำงานในด้านการจัดการความเสี่ยงทางการเงินการคลังในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติทั้ง UNDP และ UNICEF ในเอเชียใต้ ได้แก่ ประเทศเนปาล ภูฏาน อินเดีย และมัลดีฟส์ นายมาร์ตินจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทในสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก