งานที่ผ่านไปแล้ว

มุ่งมั่นฟันฝ่าอนาคต: กำหนดนิยามความอยุติธรรมบนโลกดิจิทัล
17 มิถุนายน 2022 Zoom Meeting

ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรม สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)