เอกสารประกอบการประชุม

หลักนิติธรรมกับการพัฒนาระหว่างประเทศ สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาชุมชน22 กุมภาพันธ์ 2017 UN Conference Centre Bangkok.

แนวคิดการจัดประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
สูจิบัตร
คำกล่าวเปิดการประชุม และกล่าวต้อนรับ
Generic placeholder image
ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ปาฐกถานำ
Generic placeholder image
Mr. Luc Stevens

UN Resident Coordinator and UNDP Resident Representative in Thailand

Generic placeholder image
Mr. Jeremy Douglas

The Regional Representative of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) for Southeast Asia and the Pacific

พระดำรัสปาฐกถาพิเศษ
Generic placeholder image
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ในฐานะทูตสันถวไมตรี UNODC Regional Goodwill Ambassador on the Rule of Law and Criminal Justice for Southeast Asia

การบรรยายพิเศษในเวทีผู้นำ
Generic placeholder image
“หลักนิติธรรมกับมุมมองการพัฒนาระหว่างประเทศ”

ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ N/A
อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD)

Generic placeholder image
“หลักนิติธรรมกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์
ผู้เชี่ยวชาญอิสระแห่งองค์การสหประชาชาติในเรื่องการคุ้มครองจากความรุนแรงและการเลือกประติบัติด้วยเหตุแห่งวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ

Generic placeholder image
“หลักนิติธรรมกับการพัฒนาชุมชนไทย”

ดร.รอยล จิตรดอน
ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศน้ำและการเกษตร (สสนก.)