งานที่ผ่านไปแล้ว

แนวทางใหม่เพื่อสร้างสรรค์ความเป็นธรรมด้วยหลักนิติธรรม24 กรกฎาคม 2018 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ
แนวคิดการประชุม
คำกล่าวเปิดและการอภิปรายภาพรวม
Generic placeholder image
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ไฟล์การนำเสนอ
Generic placeholder image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี ชัยวัฒน์

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Generic placeholder image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์

คณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Generic placeholder image
นางสาวเอด้า จิรไพศาลกุล

กรรมการผู้จัดการ เทใจดอทคอม

Generic placeholder image
คุณกุลนรัตน์ สามัคคีนิชย์, CFA

Director – Indochina, LenddoEFL

บรรยายพิเศษเรื่อง “Journey of Alternative Credit Scoring”

Generic placeholder image
นายบัญชา มนูญกุลชัย

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

Generic placeholder image
นายสุรพล โอภาสเสถียร

ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

Generic placeholder image
เสวนาเรื่อง “Financial Inclusion for Future Economy”

นายบัญชา มนูญกุลชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (TBC)

นายปิ่นสาย  สุรัสวดี ผู้อำนวยการ กองวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ CEO, iTAX

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ดำเนินรายการโดย ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม นายกสมาคม Thailand Tech Startup Association

Generic placeholder image
เสวนาเรื่อง “Culture of Social Reintegration in Thailand”

นางสาวเข็มอัปสร สิริสุขะ วิชาชีพอิสระและนักรณรงค์สิ่งแวดล้อม

นางพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

ดร.อายุตม์ สินธพพันธุ์ รองอธิบดี กรมราชทัณฑ์ 

นางสาวชลธิช ชื่นอุระ หัวหน้ากลุ่มโครงการ IBR สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย ดร.กฤษฎา บุญชัย หน่วยปฏิบัติการวิจัยสังคมชาวนาร่วมสมัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย