งานที่ผ่านไปแล้ว

ผสานมุมมองหลักนิติธรรมจากสากลสู่การพัฒนาในภูมิภาค12 มกราคม 2018 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

สูจิบัตร
เอกสารแนวคิด
ปาฐกถานำ
Generic placeholder image
“Rule of Law: Civic Perspectives”

by Prof. Valerie Hans, Professor of Law at Cornell Law School

เสวนาหัวข้อ “Rule of Law: Regional Policy Initiatives”
Generic placeholder image
“Rule of Law: Regional Policy Initiatives”

by Selected TIJ Emerging Leaders