ลงทะเบียน

เวทีสาธารณะเพื่อนำเสนอผลการดำเนินโครงการส่งเสริมความยุติธรรมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางภายใต้หลักสูตร iCPCJ03 สิงหาคม 2022 Zoom Meeting

ขณะนี้ระบบลงทะเบียนไม่ได้เปิดให้บริการ

หากต้องการสอบถามข้อมูลโปรดติดต่อ tij@tijforum.org